Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
HRADU HASIŠTEJN

 


                                          Článek 1 
                                   Návštěvní doba

1. Objekt je přístupný prohlídkám v době

od 1.dubna do 31.května - pátek, sobota, neděle a svátky od 10.00 - 18.00hodin
od 1.června do 30.září denně od 10.00 - 18.00hodin.                                                 od 1.října do 31.října - pátek, sobota, neděle a svátky od 10.00 - 18.00hodin.
 

2. Prohlídka objektu trvá 50 minut.

                                        Článek 2
                                       Vstupné


1. Za prohlídku objektu se platí vstupné předem.    

    děti do 6-ti let zdarma

    od 6-ti do 26-ti let (včetně studentů) + senioři nad 65let + ZTP  30,-Kč

    dospělí 50,-Kč                                                             

2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník
    vstupenku. Návštěvníci jsou povinni vstupenku
    uchovat po celou dobu prohlídky a na případné
    požádání ji znovu předložit.

3. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu.
    Zakoupené vstupenky se neberou zpět.

                                       Článek 3 
                      Prohlídka kulturní památky


1. Hromadným návštěvám lze zajistit prohlídku
    v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu
    pouze po předchozí písemné či telefonické 
    dohodě s majitelem objektu.
2. Děti ve věku do 10ti let mají do objektu povolen
    vstup jen v doprovodu dospělé osoby.

                                      Článek 4
                    Ochrana kulturních památek 
                           a bezpečnost sbírek


1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyn
    pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu
    nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti
    návštěvníků, ochrany objektu, bude návštěvník
    z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho
    povinností je neprodleně objekt opustit. Kromě
    toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu
    podle obecně závazných předpisů. 
2. Osobám důvodně podezřelým z opilství a osobám
    pod vlivem návykových látek je do objektu vstup
    zakázán.
3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat
    objekt a jiný majetek v areálu objektu. Zejména
    je zakázáno:
a) psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je
    jinak poškozovat
b) kouřit v prostorách celého objektu, pokud nejsou
    zřízeny vyhrazené prostory a manipulovat
    s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu
c) trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů
d) jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu
    (kromě vozíků pro nemocné a dětských kočárků) 
    a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory
e) nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata
f) jinak narušovat klid a pořádek
4. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené
   škody odpovídá návštěvník správě památkového
   objektu podle obecně závazných předpisů.
                                        

                                     Článek 5 
                           Závěrečná ustanovení

1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou
    návštěvníci uplatnit písemně přímo v objektu
    do Návštěvní knihy, která jim bude na požádání
    předložena. Kromě toho má návštěvník možnost
    obrátit se ústně, písemně či telefonicky na majitele
    hradu, který spravuje objekt – obec Místo.
2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem
    1.4.2017
 

 

majitel hradu Hasištejn:
obec Místo
tel.474658197
obecmisto@seznam.cz