loo

 

 

 

cyklo

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 7. 7. 2022, 9:58:06

Aktuální počasí

Počasí dnes:

7. 7. 2022

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Svátek

Svátek má Bohuslava

chomutovsko

czech point

facebook

mapa

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška, požární řád

O B E C   M Í S T O

 

ZASTUPITELSTVO OBCE MÍSTO

 

Obecně závazná vyhláška,

 

požární řád

 

Zastupitelstvo obce Místo se na svém zasedání dne 13.6.2022 usneslo usnesením č. 10/2022 vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Místo (dále jen „obec“).

 

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zajištěna na základě smlouvy[1]) společnou jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Málkov (dále jen „JSDH Málkov“) podle čl. 5 této vyhlášky, a dále jednotkami požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje.
 2. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 se úkoluje:
 1. zastupitelstvo obce – projednáním úrovně a stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně,
 2. starosta obce – předkládáním zprávy o stavu požární ochrany v obci nejméně jedenkrát za rok zastupitelstvu obce k projednání, a dále vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně.

 

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

 1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.[2])
 2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví kraj svým nařízením.[3])
 3. Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ani při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

 

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 této vyhlášky.
 2. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky. 

 

Článek 5

JSDH Málkov, kategorie, početní stav a vybavení

 

Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Málkov a její vybavení požární technikou a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. 

 

Článek 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů

a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

 1. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.[4])  
 2. Obec nad rámec výše uvedeného nařízení nestanoví další zdroj vody pro hašení požárů v obci.
 3. Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny zákonem.[5])

 

Článek 7

Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

 1. Obec zřizuje ohlašovnu požárů[6]), která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, která se nachází v budově Obecního úřadu obce na adrese Místo č. p. 81, 43158, Místo, telefonní číslo 474 658 197.
 2. Obec nezřizuje další místo pro hlášení požárů, které je trvale označeno tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.

 

 

Článek 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

 1. Vyhlášení požárního poplachu se v obci provádí dálkovým nebo ručním spuštěním sirény umístěné u budovy Místo č.p.63 signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin tón).
 2. V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu uvedeného v odst. 1 se požární poplach vyhlašuje obecním rozhlasem nebo voláním „HOŘÍ“ od úst k ústům.

 

Článek 9

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu

z požárního poplachového plánu kraje

 

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje[7]) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

Článek 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

 

 


 

 

_________________________

_________________________

Boris Liška

místostarosta

Bc. Miroslav Bělský

starosta

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky, požární řád

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje

 

Územní odbor Chomutov HZS Ústeckého kraje – okres Chomutov

 

POŽÁRNÍ

POPLACHOVÝ PLÁN

 

Pro  město - obec:       Místo

                                    Místo, Blahuňov, Vysoká Jedle

 

 

Stupeň

Jednotka

I.

 

HZS Chomutov

SDH Málkov

HZS Klášterec Nad Ohří

 

II.

 

HZSP SŽDC Chomutov

SDH Kadaň

SDH Černovice

HZSP DNT a.s. Tušimice

SDH Spořice

SDH Chomutov

SDH Klášterec nad Ohří

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky, požární řád

 

 

Dislokace JSDH Málko

Kategorie JSDH Málkov

Počet členů

Počet členů družstva

Málkov

JPO III

            19

1+3

 

 

 

B) Vybavení JSDH Málkov

 

 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Počet

Hasičský vůz SCANIA CAS 30

1

Velitelský vůz NISSAN

1

Dopravní automobil FORT TRANSIT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]) § 69a odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – „Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou povinny zřídit jednotku požární ochrany, nebo obce mohou namísto vlastní jednotky požární ochrany zajistit plnění úkolů této jednotky na základě smlouvy mezi sebou nebo se státem, který zastupuje hasičský záchranný sbor kraje, nebo zřízením společné jednotky požární ochrany. Za společnou jednotku požární ochrany se považuje také jednotka požární ochrany podle § 65 odst. 1, na jejíž činnost a vybavení na základě smlouvy podle odstavce 1 finančně přispívá právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo obec, které jsou jinak povinny jednotku požární ochrany zřídit.“; obec uzavřela s obcí Málkov smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany

[2]) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

[3]) nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

[4]) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje, ze dne 29. 2. 2012; toto nařízení nestanoví žádný zdroj vody k hašení požárů pro obec Místo

[5]) např. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, § 17 odst. 1 písm. b) a e) zákona o požární ochraně

[6]) každá ohlašovna požárů má svůj řád ohlašovny požárů, který je dostupný v ohlašovně požárů; podle takového řádu zejména přijímá hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události, vyhlašuje požární poplach, povolává jednotku požární ochrany na místo požáru, oznamuje požár nebo jinou mimořádnou událost na operační středisko HZS     

[7]) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20. 7. 2011

Vyvěšeno: 14. 6. 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět