Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Obec Místo

             

             Čerpání rozpočtu za rok 2008 

Příjem                                                      Rozpočet     Čerpání

 

          4112  Dotace na provoz úřadu                            7.700,-                 7.700,-

            4116  Dotace ESF                                        1,200.000,-          1,505.274,-

            1121  Daň z příjmu práv. osob                        600.000,-             958.386,-

            1111  Daň z příjmu fyz. osob záv. činnost     550.000,-             587.096,-

            1112  Daň z příjmu fyz. osob                          300.000,-              284.329,-

            1511  Daň z nemovitosti                                 250.000,-              344.193,-

            1211  DPH                                                       800.000,-          1,106.184,-

            1122  Daň z příjmu práv. osob-                       260.000,-             260.000,-

            1341  Poplatek ze psů                                         9.300,-                 8.700,-

  3612  3112  Prodej majetku obce – byty                   240.000,-             117.998,-

  3612  3112  Prodej majetku obce – Multi                      6.000,-                 6.000,-

  3612  2132  Nájemné                                                  70.000,-               78.860,-

            1337  Příjem od obyv.- za odpad                    250.000,-             195.754,-

            8115  Doplnění z přebytku r. 2007                  300.000,-         

  3633  2111  Příjem za odběr. místa- plyn                     5.000,-                 5.000,-

  3639  3111  Prodej pozemků                                      30.000,-               17.928,-

    ………………………………………………………………………………………….

              Celkem                                                                                   5.483.412,-

 

 

Nad rámec rozpočtu

            1113  Daň z příjmu fyz.osob - výnos                                             49.793,-

            1334  Odnětí zeměď.půdy                                                             24.321,-

            1361  Spr.poplatek                                                                           3.240,-

            2460  Vrác.půjčky od obyv.                                                              9.500,-

            4111  Dotace volby Kr.zastup.                                                      20.000,-

            4122  Dotace KÚ – odm.Vesnice roku                                          20.000,-

                                         - dotace ob.lesy 2007                                       52.450,-

                                         - dotace ob.lesy 2008                                       45.630,-

                                         - fond hejtmana                                               600.000,-

            4211  KÚ – obnova venkova – VO Blahuňov                               620.000,-

  1031  2111  Lesy–příjem paliv.dřeva                                                       11.036,- 

  2219  2321  Doly- neinv.dar –motokros areál                                        400.000,-

  3322  2321  sp.dary na kostel – oprava věže                                        250.000,-

  3321  2321  sp.dar Hasištejn                                                                   32.000,-

  3421  2321  sp.dar ČEZ                                                                      1,000.000,-

  3639  2131  pronájem pozemků                                                                2.969,-

  3745  2111   př. z práce VPP                                                                 138.479,-

  6171  2141   úroky                                                                                    11.100,-

…………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                              3.290.518,-

 

 

Celkem                                                                                                 8,773.930,-

 

Výdej

  3631  5154  El. Energie- obec                                 150.000,-                116.057,-

  3631 5171  Oprava a údržba Veř. Osvětlení             40.000,-                761.011,-

  6171 5151  Vodné, stočné- obec                               20.000,-                 17.659,-

  6171 5161  Výkony spojů poštovné                           15.000,-                   7.969,-

  6171 5162  Výkony spojů- telefony , Internet             40.000,-                 25.208,-

  6171 5155   Palivo OÚ                                               50.000,-                 58.290,-

  6171 5136   Zákony, tisk, příručky                             15.000,-                  34.518,-

  6171 5167   Školení                                                     4.000,-                    2.120,-

  6171 5169   Služby, kontroly, revize                          35.000,-                  63.720,-

  6112 5112   Mzda Oz. Starosta                               390.000                  384.000,-

  6112 5112   Odměna OZ                                           80.000,-                  62.784,-

  6112 5131   OZ –soc . pojištění                               290.000,-                100.712,-

  6112 5132   OZ –zdrav.pojištěníí                               99.000-                    39.452,-

  3745 5021   Dohody o provedení práce                     80.000,-                  32.000,-

  6171 5111   Mzdy zaměstnanců                           1,100.000,-             1,210.130,-

  6171 5131   Zaměst. – soc. poj.                               290.000,-                293.499,-

  6171 5132   Zaměst. Zdr. Pojištění                             99.000,-                  31.217,-

  6171 5175    OÚ Občerstvení                                     13.000,                   14.560,-

  6171 5163   Pojištění majetku obce                            60.000,-                 40.926,-

  6171 5156   PHM – služ. vozidlo                                 80.000,-                 55.269,-

  2212 5169   Zim. údržba- služby                                 40.000,-                 31.187,-

  2212 5139   Zimní údržba – materál                            30.000,-                17.129,-

  3722 5169   Odvoz dom. odpadu                              250.000,-               314.416,-

  3723 5169   Odvoz odpadu- kontejnery                    140.000,-             , 130.179,-

  6171 5362   Odvoz daní – silniční daň                      260.000,-               260.000,-

  3399 5194   Jubilea- dary                                            10.000,-                   3.461,-

  3399 5175   Jubilea- pohoštění                                   10.000,-                   7.760,-

  3633 5163   Pojištění VO                                            10.000,-                 12.614,-

  3419 5154   TJ – el. energie                                         7.000,-                   8.914,-

  3419 5151   TJ- vodné                                                  7.000,-                      781,-

  3111 5171   MŠ – opravy                                            10.000,-                        ///

  3111 5154   MŠ-  el. energie                                         5.000,-                   4.963,-

  3111 5151   MŠ- vodné stočné                                     5.000,-                   5.535,-

  3111 5153   MŠ – plyn                                                40.000,-                  34.847,-

  3111 5162   MŠ – výkony spojů- telefony                     3.000,-                     ////

  3421 5194   Sport, DD volný čas                               20.000,-                612.966,-

  3633 5171   Úvěr-splátky                                            89.000,-                 88.920,-

  6310 5141   úroky úvěr                                               20.000,-                 26.564,-

  3633 5169   Plyn- služby                                              5.000,-                   4.000,-

  6171 5139   OÚ drob. nákup, kancel. potř.                 20.000,-                 40.927,-

  3419 5169   TJ – dotace na činnost                           20.000,-                 57.398,-

  3419 5194   Sport, šipky,                                            20.000,-                 32.973,-

  3745 5171   Drobné opravy v obci                            100.000,-                51.115,-

  6171 5171   Údržba progr. PC                                    30.000,-                47.729,-

           3113   Za žáky                                                  250.000,-              243.410,-

  6310 5163   Poplatky peněžním ústavům                   27.000,-                17.116,-

                               Investiční akce                              500.000,-                                                                     ………………………………………………………………………………………….

                                                          4,878.000,-       5,403.956,-

 

 

 

Čerpání nad rámec rozpočtu

 1031 5139    Obecní les. sazeb materiál                                                   48.930,-

 6115 5139    Volby do kr. zastupitelstva                                                     26.770,-

 3321 5171    Oprava věže kostela + audit                                                295.000,- 

                      Motokoss –projekty                                                              400.000,-

                      Propagace Hasištejna                                                         600.000,-

                      Hasištejn-arch.průzkum, cedule +projekt „konírna“         1.000.000,-

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               

                                                                                                                2,370.700,-

 

 

 

                   Celkem                                                                                7,774.655,-

   

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:

 

Sejmuto::