Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec Místo

Rozpočet hospodaření na rok 2009 


Příjem   
             4112      Dotace na provoz úřadu                                                  8.200,-
             1121      Daň z příjmu práv. osob                                              900.000,-
             1111      Daň z příjmu fyz. osob záv. činnost                            550.000,-
             1112      Daň z příjmu fyz. osob                                                300.000,-
             1511      Daň z nemovitosti                                                       300.000,-
             1211      DPH                                                                          1,000.000,-
             1122      Daň z příjmu práv. osob-                                             260.000,-
             1341      Poplatek ze psů                                                               9.000,-
  3612   3112      Prodej majetku obce – byty                                         220.000,-
  3612   2132      Nájemné                                                                        80.000,-
             1337      Příjem od obyv.- za odpad                                          250.000,-
             8115      Doplnění z přebytku r. 2008                                     1,300.000,-
  3639   3111      Prodej pozemků                                                            20.000,-
             4116      Dotace z Úřadu práce                                                 454.000,-
…………………………………………………………………………..........................
Celkem                                                                                               5,651.200,-

 

 

 

Výdej


  3631   5154      El. Energie- obec                                                         180.000,-
  3631   5171      Oprava a údržba Veř. Osvětlení                                    60.000,-
  6171   5151      Vodné, stočné- obec                                                     25.000,-
  6171   5161      Výkony spojů poštovné                                                 15.000,-
  6171   5162      Výkony spojů- telefony , Internet                                   40.000,-
  6171   5155      Palivo OÚ                                                                      60.000,-
  6171   5136      Zákony, tisk, příručky                                                    20.000,-
  6171   5167      Školení                                                                            4.200,-
  6171   5169      Služby, kontroly, revize                                                 35.000,-
  6112   5123      Mzda Oz. Starosta                                                      442.000,-
  6112   5112      Odměna OZ                                                                  80.000,-
  6112   5131      OZ –soc . pojištění                                                      115.000,-
  6112   5132      OZ –zdrav.pojištěníí                                                      47.000-
  3745   5021      Dohody o provedení práce                                         100.000,-
  6171   5111      Mzdy zaměstnanců                                                 1,400.000,-
  6171   5131      Zaměst. – soc. poj.                                                     364.000,-
  6171   5132      Zaměst. Zdr. Pojištění                                                 126.000,-
  6171   5175      OÚ Občerstvení                                                            13.000,-
  6171   5163      Pojištění majetku obce                                                  60.000,-
  6171   5156      PHM – služ. vozidlo                                                      90.000,-
  2212   5169      Zim. údržba- služby                                                      40.000 ,-
  2212   5139      Zimní údržba – materál                                                 30.000,-
  3722   5169      Odvoz dom. odpadu                                                   250.000,-
  3723   5169      Odvoz odpadu- kontejnery                                         160.000,-
  6171   5362      Odvoz daní – silniční daň                                           260.000,-
  3399   5194      Jubilea- dary                                                                10.000,-
  3399   5175      Jubilea- pohoštění                                                       10.000,-
  3633   5163      Pojištění VO                                                                10.000,-
  3419   5154      TJ – el. energie                                                             7.000,-
  3419   5151      TJ- vodné                                                                      7.000,-
  3111   5171      MŠ – opravy                                                                10.000,-
  3111   5154      MŠ- el. energie                                                              5.000,-
  3111   5151      MŠ- vodné stočné                                                         5.000,-
  3111   5153      MŠ – plyn                                                                    40.000,-
  3111   5162      MŠ – výkony spojů- telefony                                         3.000,-
  3421   5194      Sport, DD volný čas                                                   20.000,-
  3633   5171      Úvěr-splátky                                                               89.000,-
  6310   5141      úroky úvěr                                                                  20.000,-
  3633   5169      Plyn- služby                                                                 5.000,-
  6171   5139      OÚ drob. nákup, kancel. potř.                                    24.000,-
  3419   5169      TJ – dotace na činnost                                              20.000,-
  3419   5194      Sport, šipky,                                                               20.000,-
  3745   5171      Drobné opravy v obci                                                 80.000,-
  6171   5171      Údržba progr. PC                                                       20.000,-
  3113   5321      Za žáky                                                                     250.000,-
  6310   5163      Poplatky peněžním ústavům                                      30.000,-
  6171   5169      Investiční akce                                                          950.000,- ………………………………………………………………………………………….
   Celkem                                                                                          5,651.200,-

Vyvěšeno dne: 1.4.2009
Odsouhlaseno dne: 16.4.2009