Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ROZPOČET HOSPODAŘENÍ NA ROK 2011 

PŘÍJMY
4112 dotace na provoz úřadu                                                         70 700,00 Kč
1121 daň z příjmu právnických osob                                             600 000,00 Kč
1111 daň z příjmu fyz.osob záv.činnost                                         550 000,00 Kč
1112 daň z příjmu fyz.osob                                                          600 000,00 Kč
1511 daň z nemovitosti                                                                400 000,00 Kč
1211 DPH                                                                                1 100 000,00 Kč
1122 daň z příjmu práv.osob                                                         428 000,00 Kč
1341 poplatek ze psů                                                                      8 500,00 Kč
3612 3112 prodej majetku obce - byty(splátky)                               100 000,00 Kč
3612 2132 nájemné                                                                        80 000,00 Kč
1337 příjem od obyvatel za odpad                                                  250 000,00 Kč
3639 3111 prodej pozemků                                                             10 000,00 Kč
4116 dotace u úřadu práce                                                            515 000,00 Kč
2460 Vrácené půjčky od obyv.                                                         45 000,00 Kč
4222 Dotace KÚ projekt kanalizace                                                640 500,00 Kč
4211 Dotace Cíl 3 propagace Hasištejna                                         320 300,00 Kč
3633 3121 ČEZ fin. Dar- oprava veř. Osvětlení                               1 000 000,00 Kč
3421 2321 ČEZ -příspěvek na reklamu                                            100 000,00 Kč
                                                                                                6 818 000,00 Kč
8115 Doplnění přebytku r. 2010                                                   1 300 000,00 Kč
CELKEM                                                                                   8 118 000,00 Kč


VÝDAJE
3631 5154 el.energie - obec                                                           190 000,00 Kč
3631 5171 oprav a údržba veř.osvětlení                                             70 000,00 Kč
6171 5151 vodné, stočné - obec                                                       25 000,00 Kč
6171 5161 výkony spojů - poštovné                                                  20 000,00 Kč
6171 5162 výkony spojů - telefony, internet                                       70 000,00 Kč
6171 5153 palivo OÚ                                                                       70 000,00 Kč
6171 5136 zákony, tisk, příručky                                                      30 000,00 Kč
6171 5167 školení                                                                           10 000,00 Kč
6171 5169 služby, kontroly, revize                                                    50 000,00 Kč
6112 5123 mzda OZ, starosta                                                         533 800,00 Kč
6112 5112 odměna OZ                                                                     76 800,00 Kč
6112 5131 OZ - soc.poj.                                                                   99 500,00 Kč
6112 5132 OZ - zdr. Poj.                                                                  35 800,00 Kč
3745 5021 dohody o provedení pre                                                   100 000,00 Kč
6171 5111 mzdy zaměstnanců                                                        454 000,00 Kč
6171 5131 zaměstnanci - soc. poj.                                                   113 500,00 Kč
6171 5132 zaměstnanci - zdr. Poj                                                      41 100,00 Kč
6171 5175 OˇU občerstvení                                                                15 000,00 Kč
6171 5163 pojištění majetku oe                                                        100 000,00 Kč
6171 5156 PHM - služební zidlo                                                         80 000,00 Kč
2212 5169 zimní údržba -lužby                                                           40 000,00 Kč
2212 5139 zimní údržba materiál                                                        30 000,00 Kč
3722 5169 odvoz domního odpadu                                                    270 000,00 Kč
3723 5169 odvoz odpadu - kontejnery                                               180 000,00 Kč
6171 5362 odvod daní - silniční daň                                                   428 000,00 Kč
3399 5194 jubilea - dary                                                                     10 000,00 Kč
3399 5175 jubilea - pohoštění                                                             10 000,00 Kč
3633 5163 pojištění VO                                                                      10 000,00 Kč
3419 5154 TJ - el.energie                                                                     9 000,00 Kč
3419 5151 TJ - vodné                                                                           7 000,00 Kč
3111 5171 MŠ - opravy                                                                       10 000,00 Kč
3111 5154 MŠ - el. Energie                                                                  7 000,00 Kč
3111 5151 MŠ - vodné, stočné                                                              3 000,00 Kč
3111 5153 MŠ - plyn                                                                          60 000,00 Kč
3111 5162 MŠ - výkony spojů - telefony                                                 6 000,00 Kč
3421 5194 sport, DD, volnočasové aktivi                                             250 000,00 Kč
3633 5171 úvěr - splátky                                                                   306 000,00 Kč
6310 5141 úroky - úvěr                                                                       30 000,00 Kč
3633 5169 plyn - služby                                                                       5 000,00 Kč
6171 5139 OÚ - drob.nákup, kanl. potřeby                                           60 000,00 Kč
3419 5169 TJ - dotace na činnost                                                       20 000,00 Kč
3745 5171 drobné opravy v obci                                                        100 000,00 Kč
6171 5171 údržba progr.PC                                                              103 000,00 Kč
3113 5321 za žáky                                                                          260 000,00 Kč
6310 5163 popl.peněžním ústav                                                          50 000,00 Kč
6171 5169 drobné investiční akce v obci                                          1 142 000,00 Kč
3633 5156 PHM - technika (traktor, křovinořez,pila,fréza                      100 000,00 Kč
3321 5171 Oprava veř. Osvětlení                                                      1 200 000,00 Kč
6171 5154 OÚ el. Energie                                                                   40 000,00 Kč
6409 5363 Spl. Pokuty Fin. Úřadu                                                      300 000,00 Kč
3745 5011 Mzdy- zaměstnanci VPP+ traktor                                       715 000,00 Kč
3745 5031 Zaměstnanci VPP- soc. pojištění                                        108 000,00 Kč
3745 5032 Zaměstnanci VPP- zdrav. pojištěn                                        64 500,00 Kč
CELKEM                                                                                       8 118 000,00 Kč