Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ROZPOČET  HOSPODAŘENÍ  NA  ROK  2014
       
PŘÍJMY
  4112 Dotace na provoz úřadu                76 900,00 Kč
  1121 Daň z příjmů právnických osob              936 000,00 Kč
  1111 Daň z příjmu fyz.osob, záv.činnost a fun.pož.              800 000,00 Kč
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ              100 000,00 Kč
  1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů              163 730,00 Kč
  1122 Daň z příjů právnických osob za obce              100 000,00 Kč
  1211 Daň z přidané hodnoty           1 800 000,00 Kč
  1511 Daň z nemovitostí              307 170,00 Kč
  1340 Příjem od obyvatel za odpad              300 000,00 Kč
  1341 Poplatek ze psů                11 000,00 Kč
  1342 Popl.za rekr. pobyt -Hotel                50 000,00 Kč
  1351 Odvod z loterií                30 000,00 Kč
  1361 Správní poplatek                  5 000,00 Kč
  2460 Vrácené půjčky od obyv.                  5 000,00 Kč
  4111 Dotace Územní plán              168 000,00 Kč
  4116 Dotace  Úřadu práce              550 000,00 Kč
1031 2111 Tržby z lesa                  5 000,00 Kč
2119 2343 Příjem z úhrad dobýv. prostor                  9 200,00 Kč
3322 2111 Hrad-příjmy ze služeb- vstupné+rekl. předměty              250 000,00 Kč
3421 2111 ČEZ -příspěvek na reklamu              100 000,00 Kč
3612 2132 Nájemné čp. 81                25 000,00 Kč
3612 3112 Prodej majetku obce - byty(splátky)              100 000,00 Kč
3632 2111 Příjem - hřbitov-hrobová místa                  2 000,00 Kč
3639 2111 Úhrada fa. Atiking                72 000,00 Kč
3639 2131 Pronájem pozemků                23 000,00 Kč
3725 2111 Tříděný odpad-příjmy ze služeb                30 000,00 Kč
3722 2111  Odpad - odvod ze služeb                66 000,00 Kč
6171 2141 Příjem z úroků                15 000,00 Kč
CELKEM     6 100 000,00 Kč
       
VÝDAJE
1031 5169 Výdej služby -  obec. les              120 000,00 Kč
2212 5139 Zimní údržba - materiál                20 000,00 Kč
2212 5169 Zimní údržba - služby                10 000,00 Kč
3314 5021 Knihovna - dohoda, mzda 9 000,00 Kč
3322 5139 Památky-nákup materiálu, propagace, vstupenky 30 000,00 Kč
3322 5154 Kostel- el. energie 3 000,00 Kč
3322 5163 Památky pojištění 30 000,00 Kč
3322 5169 Památky - nákup služeb 150 000,00 Kč
3322 5171 Památky opravy a udržování              100 000,00 Kč
3399 5175 Jubilea - pohoštění                15 000,00 Kč
3399 5194 Jubilea - dary                15 000,00 Kč
3419 5139 TJ-nákup materiálu                  2 000,00 Kč
3419 5151 TJ - vodné                  1 000,00 Kč
3419 5154 TJ - el.energie                10 000,00 Kč
3419 5169 TJ - dotace na činnost                35 000,00 Kč
3421 5139 Volnočas.aktivity -nákup materiálu                50 000,00 Kč
3421 5169 Sport, DD, volnočasové aktivity-služby              150 000,00 Kč
3421 5169 Dotace Fitcentru 20 000,00 Kč
3421 5175 Volnočasové akktivity- pohoštění                60 000,00 Kč
3631 5154 VO - el. energie, obec              140 000,00 Kč
3631 5163 VO - pojištění                  3 000,00 Kč
3631 5169 VO- služby                10 000,00 Kč
3631 5171 VO - opravy a údržba                50 000,00 Kč
3635 5169 Územní plán 410 000,00 Kč
3639 5021 ČOV - obsluha 42 000,00 Kč
3639 5154 ČOV el. energie                17 000,00 Kč
3639 5163 ČOV - pojištění 3 600,00 Kč
3639 5165 Nájemné za půdu                  5 000,00 Kč
3639 5169 Služby                30 000,00 Kč
3721 5169 Odvoz nebezpečného odpadu                15 000,00 Kč
3722 5169 Odvoz domovního odpadu              450 000,00 Kč
3723 5169 Odvoz odpadu - kontejnery                20 000,00 Kč
3725 5169 Odvoz tříděného odpadu 100 000,00 Kč
3745 5011 Mzdy- zaměstnanci VPP+ traktor 600 000,00 Kč
3745 5021 Dohody o provedení práce                60 000,00 Kč
3745 5031 Zaměstnanci VPP- soc. pojištění 150 000,00 Kč
3745 5032 Zaměstnanci VPP- zdrav. pojištění 54 000,00 Kč
3745 5132 VPP - ochr. pomůcky 15 000,00 Kč
3745 5139 VPP- nákup materiálu 40 000,00 Kč
3745 5156 PHM - technika (traktor, křovinořez,pila,fréza)                40 000,00 Kč
3745 5163 Vzhled.obce-pojištění                25 000,00 Kč
3745 5171 Drobné opravy v obci              100 000,00 Kč
3745 6122 Stroje a zařízení 30 000,00 Kč
5212 5901 zajištění přípravy na kriz.situace zák.118/2011 Sb. 10 000,00 Kč
6112 5023 Mzda OZ, starosta              410 000,00 Kč
6112 5023 Odměna OZ                76 800,00 Kč
6112 5031 OZ - soc.pojištění              103 000,00 Kč
6112 5032 OZ - zdrav. pojištění                44 000,00 Kč
6171 5011 Mzdy zaměstnanců              500 000,00 Kč
6171 5031 Zaměstnanci - soc. poj.              125 000,00 Kč
6171 5032 Zaměstnanci - zdr poj.                45 000,00 Kč
6171 5136 OÚ - zákony, tisk, příručky                  5 000,00 Kč
6171 5139 OÚ - drob.nákup, kancel. potřeby                30 000,00 Kč
6171 5151 Obec- vodné, stočné                21 000,00 Kč
6171 5153 OÚ - topení, plyn                130 000,00 Kč
6171 5154 OÚ el. energie                38 000,00 Kč
6171 5156 PHM - služební vozidlo                30 000,00 Kč
6171 5161 Výkony spojů - poštovné                  5 000,00 Kč
6171 5162 Výkony spojů - telefony, internet                50 000,00 Kč
6171 5163 Pojištění majetku obce                35 400,00 Kč
6171 5167 OÚ - školení                  5 000,00 Kč
6171 5169 Služby, kontroly, revize                90 000,00 Kč
6171 5169 Údržba programů PC                65 000,00 Kč
6171 5171 Drobné investiční akce v obci              859 700,00 Kč
6171 5173 Starosta-cestovné vl. autem                40 000,00 Kč
6171 5175 OÚ -občerstvení- repre                15 000,00 Kč
6171 5362 Odvod daní - práv. osoby              100 000,00 Kč
6310 5163 Popl.peněžním ústavům                20 000,00 Kč
6402   Vratka st. rozpočtu                  7 500,00 Kč
CELKEM     6 100 000,00 Kč