Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rozpočet 2016 ke schválení

Příjmy

Třída 1. Daňové příjmy                       5.425.000,00 Kč

Třída 2. Nedaňové příjmy                      417.200,00 Kč

Třída 3. Kapitálové příjmy                     100.000,00 Kč

Třída 4. Přijaté transfery                    3.769.864,00 Kč  

Celkem příjmy                                9.712.064,00 Kč

 

Výdaje

1031   Ob.lesy-pěstební činnost            120.000,00 Kč

2212   Komunikace                                30.000,00 Kč

3314   Knihovna                                       9.000,00 Kč

3322   Kulturní památky                        286.000,00 Kč 

3399   Záležitosti kultury                         20.000,00 Kč

3419   Tělovýchovná činnost                    53.000,00 Kč

3421   Využití volného času                   280.000,00 Kč    

3631   Veřejné osvětlení                         239.000,00 Kč 

3635   Územní plán                               410.000,00 Kč

3639   Kom.služby a územní rozvoj        121.000,00 Kč

3721   Nebezpečné odpady                     15.000,00 Kč

3722   Svoz kom.odpadu                       450.000,00 Kč

3723   Svoz ostat.odpadů                        10.000,00 Kč

3725   Svoz tř.odpadu                            100.000,00 Kč

3745   Péče o vzhled obce                   1.112.000,00 Kč

5212   Zajištění přípravy na kriz.situace     10.000,00 Kč

6112   Zastupitelstvo obce                      725.000,00 Kč

6171   Činnost místní správy                5.702.064,00 Kč

6310   Obecné výdaje fin.operací              20.000,00 Kč

Celkem výdaje                                  9.712.064,00 Kč